< INFO >   < RADIO >   < MIEJSCE >   < DOJAZD >

Częstotliwości FM
Łączność lokalna (na terenie GSK): 430,150 MHz simplex FM (normalny, nie wąski)
Łączność "mobilowa" (na dojazdach do GSK): 145,3125 simplex FM (normalny, nie wąski)

UWAGA: obie częstotliwości były powiązane retransmisją cross-band'ową pod warunkiem używania przy nadawaniu podnośnej 77 Hz.

Fale krótkie
Jako, że GSK w tym roku organizowane było na terenie gminy Witnica GW07
(B GW), pracowała stacja SP3YPR/3 zgodnie z propagacją obejmującą kraj.
Praca radiostacji klubowej, dotyczyła głównie pasm 80 i 40 metrów.

< POWRÓT >