Jak do nas trafi

Zapraszamy do klubu w kady czwartek od godz 19:00

Klub mieci sie w budynku na stadionie "Stilon" ul. Olimpijska.
Lokalizacja klubu - tam gdzie czerwona kropelka z literk A:

A tak wyglda budynek stadionu.
My jestemy na I pitrze - wejcie pokazuje czerwona strzaka, a okno klubowe - zielona strzaka: