I Zlot Krtkofalowcw i CB Radiowcw
czyli 60 lat klubu SP1KCJ