15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe i 2 Zjazd EME


Kilka fotek z uroczystoci