Kacper SP3KT

  


Kacper od najmodszych lat mia do czynienia z krtkofalarstwem.
Dziki rodzicom - Iwonie SP3UUI i Jurkowi SP3WWI, bardzo szybko zosta nasuchowcem doskonalc sztuk suchania na
falach radiowych, a gdy przysza pora, rodzice wdraali go w sztuce praktycznego prowadzenia cznoci.
20 listopada 2015 roku nadszed dzie egzaminu.
Po jego zdaniu i przyznaniu Kacprowi wiadectwa kategorii I, otrzyma znak SP3KT.
Od 23 listopada 2015 roku, w klubie mamy nowego nadawc.

Gratulujemy!!