SN0STILON
Z okazji 70-lecia klubu sportowego STILON w którego pomieszczeniach spotykamy się,
od 1 lipca do 31 sierpnia pracowaliśmy pod znakiem okolicznościowym SN0STILON
Nie wykluczamy powtórzenia takiej akcji.


01.07-31.08