17 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe Fojutowo 2017
Kolejne spotkanie miłosników fal centymetrowych i milimetrowych odbyło sie ponownie w Fojutowie w woj. pomorskim w dniach 21-23 kwietnia.
Referaty, dyskusje i pomiary.
Wymiana - przede wszystkim - doświadczeń konstrukcyjnych.
Od śniadania do późnych godzin nocnych (a może właściwiej było by powiedzieć - wczesno-porannych) trwała nieustanna konsultacja mikrofalowa.
Dzięki sprawnej organizacji logistycznej Maćka SP2RXX i Andrzeja SP2FRY, wszyscy uczestnicy mogli zająć się głównym tematem spotkań - mikrofalami.
 Z naszego klubu wiedzą i doświadczeniami kolegów karmił się Bartek SP3CAI i Zbyszek SP3NYF.
Dobrze, że spotkań związanych z tematyką fal ultrakrótkich i mikrofal odbywa się w Polsce kilka rocznie.
Po frekwencji na tym spotkaniu, która tym razem niemal przekroczyła możliwości organizacyjne, widać dużą potrzebę dzielenia sie wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie.

W galerii można obejrzeć kilka zdjęć z Fojutowa.

galeria

21-23.04