W dniu 5 sierpnia (czwartek)
o godzinie 19:30 w klubie
Bartosz SP3CAI zapozna zebranych
z budowanym przez siebie
sterownikiem do rotora firmy SPID,
opartym na Arduino.
 

                      Zapraszamy!


        
   

 
Strona w przebudowie


Aktualności z lat poprzednich.  

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008