W dniu 31 grudnia 2021 roku

Klub Krótkofalowców KLON 

zakończył działalność(jeżeli ktokolwiek posiada materiały dotyczące znaku SP3YPR, karty, logi, dyplomy, 

prosimy o przekazanie ich operatorom odpowiedzialnym SP3HTF, SP3NYF)
Wszystkim, którzy tu zajrzeli życzymy 

Szczęśliwego Nowego Roku